Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Organización de la Bolsa de Barcelona
Consejo de Administración
Presidente Ejecutivo Eduardo Ansaldo Pérez
Consejeros

Enrique García Palacio
Jaime Viladecans Bombardó
José Luis Negro Rodríguez
Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor       

 

Secretario Luis Maria Cazorla Prieto
Vicesecretaria Cristina Bajo Martinez
Letrado Asesor Gerard Correig Ferré
Equipo Directivo
   
Responsable BME Post-Trade Fausto Agelet de Saracibar
Responsable Mercados e Información Roser Mico Pérez
Responsable Listing  Olga Fernández Cano
   
   
   

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021