Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / PARQUET ELECTRÒNIC / Informació Parquet >
Informació Parquet Electrónic

A banda de configurar-se com el punt de referència i trobada natural de la plaça financera, el Parquet Electrònic facilita uns estalvis importants de costos als Membres i a tots els usuaris pel gran aprofitament d’economies d’escala que proporciona el Parquet esmentat.

Els grans avantatges que aporta el Parquet Electrònic als Membres de la Borsa de Barcelona a través d’una localització físicament cèntrica i tecnològicament avançada ha dut la major part dels Membres de la nostra Borsa a centralitzar la seva operativa borsària en aquestes instal•lacions.

Informacion parquet 2  

Els avantatges que aporta el nou Parquet Electrònic es concreten en:

 • Informació màxima en temps real, de tots els mercats nacionals i internacionals.
 • Tecnologia avançada en comunicacions, sistemes de contractació i seguretat, amb accés integral a sistemes de transmissió de veu, imatges i dades.
 • Una gran projecció pública que configura el Parquet Electrònic com el lloc de trobada preferit per les entitats professionals del sector per realitzar les seves presentacions i activitats divulgatives. El sector empresarial fa servir el Parquet per al llançament de les seves operacions financeres i el sector periodístic també constitueix un usuari habitual del Parquet pel fet de significar una font contínua de notícies i informació.

 

VISIÓ GENERAL DEL PARQUET ELECTRÒNIC

Està ubicat a Passeig de Gràcia, 19, en ple centre econòmic i financer de la nostra ciutat. Disposa d’una superfície de més de 4.000 metres quadrats útils, des dels quals els Membres de la Borsa de Barcelona presten serveis de contractació i d’informació sobre tots els mercats nacionals i internacionals per facilitar-hi l’accés a tots els col•lectius interessats (empreses, entitats financeres, inversors institucionals i privats, etc.).

Els principals serveis disponibles al Parquet Electrònic són els següents:

POOL INSTITUCIONAL

És la primera instal•lació que es troba en entrar al Parquet Electrònic i des d’allà es presten els serveis següents:

 • Serveis d’informació i anàlisi de valor afegit a través de terminals Bloomberg, Reuters, Unired, SIBE, Databolsa Netstation, MEFF Power etc.
 • Recepció i informació al públic.
 • Venda de publicacions i merchandising.
BOXES DELS MEMBRES DE LA BORSA DE BARCELONA
 • Poden acollir de 2 fins a 10 operadors.
 • Cada lloc d’operador individual compta amb tres pantalles integrades a la xarxa i dotades d’un sol teclat polivalent per a tasques de contractació, routing d’ordres, back-office i informació.
 • Proveïts de fax i impressora, inclouen sistema de telefonia individualitzat de contractació, amb mecanismes de gravació i marcada automàtica per pantalla tàctil, etc.
 • Disposen de terminals Reuters i Unired que incorporen software d’anàlisi gràfica.
SISTEMES DE DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ

Al Parquet Electrònic estan instal•lats els elements següents:

 • Video-Wall, amb 18 pantalles de retroprojecció.
 • 4 Tickers d’alta resolució.
 • 600 monitors on es mostren 100 fonts diferents d’informació en temps real de tots els mercats.

PUNTS DE SEGUIMENT PERMANENT DEL MERCAT

Disposa de telèfons interiors per a la canalització d’ordres als operadors i de terminals en temps real per al seguiment individualitzat del mercat.

PUNTS DE INFORMACIÓ DE CADENAS DE TV.

Hi ha connexió permanent amb cuatre cadenes de televisió (CNN, CNBC, Bloomberg y Expansión TV).

Informacion parquet 1  

ZONA CAFETERIA / RESTAURANT

Es disposa de servei de cafeteria i restaurant amb taules de trobada i 50 monitors amb informació permanent dels mercats en temps real.

BIBLIOTECA/CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Amb més de 4.000 volums especialitzats en finances.

SALA D'ACTES I FORMACIÓ

Amb capacitat per a 150 persones, disposa de sistemes de megafonia i d’un sistema de retroprojectors per a vídeo i PC.

Informacion parquet 3

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021