Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Organització Borsa de Barcelona
Consejo de Administración
President executiu Eduardo Ansaldo Pérez
Consellers

Enrique García Palacio

Jaime Viladecans Bombardó

José Luis Negro Rodríguez

Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor

 

Secretari

Luis Maria Cazorla Prieto

Vicesecretària

Cristina Bajo Martínez

 

 
Equip Directiu
Responsable BME Post-Trade Fausto Agelet de Saracibar
Responsable Mercados e Información Roser Micó Pérez
Responsable Listing  Olga Fernández Cano
   
   

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022