Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Organització Borsa de Barcelona
Consejo de Administración
President executiu Eduardo Ansaldo Pérez
Consellers

Enrique García Palacio

Jaime Viladecans Bombardó

José Luis Negro Rodríguez

Ramón Gregorio Larraya Mendía 

 

Secretari

Luis Maria Cazorla Prieto

Vicesecretària

Cristina Bajo Martínez

Lletrat assessor

Gerard Correig Ferré

Equip Directiu
Responsable BME Post-Trade Fausto Agelet de Saracibar
Responsable Mercados e Información Roser Micó Pérez
Responsable Listing  Olga Fernández Cano
   
   

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021