Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Sistema Gestió D'Ordres -SGO- >
Sistema Gestió D'Ordres -SGO-

ROUTING D'ORDRES (SGO)

Sistema gestion ordenes 1  

La Borsa de Barcelona disposa d’un Sistema de Gestió d’ordres modern i eficaç, anomenat Routing SGO, que permet a les Societats i Agències de Valors membres de la Borsa de Barcelona la recepció des de qualsevol lloc d’Espanya i la transmissió immediata al mercat de les ordres rebudes per a la seva contractació en qualsevol dels mercats de la Borsa de Valors de Barcelona (SIBE, mercat de renda fixa i rotllanes) i la confirmació posterior a l’ordenant de l’execució d’aquestes ordres. Poden ser usuaris del SGO, a més dels membres de la Borsa de Valors de Barcelona, les entitats financeres i les societats de serveis financers situades a qualsevol lloc geogràfic d’Espanya.

FUNCIONS D'APLICACIÓ DEL SGO

A banda de les funcionalitats indicades en el paràgraf anterior, el SGO proporciona les facilitats següents:

  • La publicació i quadratura d’operacions realitzades a les rotllanes.
  • La captació automàtica de les operacions realitzades en el SIBE i en el mercat electrònic de renda fixa.
  • L’assignació de les operacions realitzades a les ordres rebudes i la confirmació immediata de l’execució.
  • Interfície automàtica amb el SIBE que permet l’entrada automàtica d’ordres al mercat de renda variable, evitant l’edició manual de les ordres esmentades per part dels operadors del mercat, amb la qual cosa s’aconsegueix un estalvi de temps important, així com l’eliminació de possibles errors produïts per la introducció manual esmentada a través dels teclats dels terminals.
  • Sistema d’informació que subministra en temps real els preus i volums negociats en els diversos mercats.
  • Integració de sistemes que permet accedir des d’un sol terminal PC-SGO a informació resident a diferent hosts.

SUPORT TÈCNIC

L’<<host central>> del Routing SGO està configurat per un ordinador Tandem <<non stop>> model Himalaya K-1006 al qual es pot accedir a través de la xarxa del mercat borsari, de la xarxa Iberpac o d’una línia punt a punt, tota mena de <<mainfranes>> i PC-SGO d’entitats financeres i societats de serveis financers.

Les modalitats de connexió són les següents:

  • Connexió «host to host». L’ordinador de la Institució i el de la Borsa de Barcelona dialoguen entre ells, de tal manera que la xarxa informàtica d’aquesta Institució resta connectada al <<Routing-SGO>>.
  • Connexió APPC per a la tramesa i recepció de fitxers.
  • Introducció de les ordres per part de la Institució en un terminal PC-SGO connectat a l’ordinador del sistema.

Les Societats i Agències de Valors membres de la Borsa de Barcelona estan equipades amb els mitjans informàtics necessaris per a la recepció i confirmació posterior de les ordres, tant des dels seus despatxos respectius com des del Parquet Electrònic.

CARACTERÍSTIQUES DEL TERMINAL PC-SGO

És la manera més senzilla de connectar-se al <<Routing-SGO>> . Realitzen la seva instal•lació i manteniment els serveis tècnics de la Borsa de Barcelona podent-se instal•lar el software necessari en un PC independent o a diversos PC en xarxa. El sistema Windows sobre el qual s’ha desenvolupat aquesta aplicació facilita a l’usuari el menú operacional següent.

Introducció d’ordres - Conjunt d’opcions que facilita la introducció d’ordres d’una manera manual des del terminal o automàtica carregant un disquet.

Operacions -Conjunt d’opcions per publicar les operacions contractades a les rotllanes, per obtenir informació sobre les operacions negociades en el SIBE i en el mercat de renda fixa i per procedir a la seva assignació a les ordres rebudes.

Informació del mercat -Subministra informació de Canvis, Índexs, Volums de contractació, etc.

Sistema de transmissions - Permet la tramesa i recepció de nombrosos fitxers relacionats amb la contractació i la gestió de dipòsits de valors.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021