Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MEMBRES DE LA BORSA / Serveis a Membres >
Serveis a Membres

La Borsa de Barcelona ofereix als seus Membres una extensa i molt competitiva gamma de Serveis que estan orientats a potenciar l’activitat d’aquests Membres i a proporcionar-los un òptim i eficient accés a tots els Mercats.

Seguidament s’exposen els principals Serveis disponibles, recomenant-se la consulta, para obtenir una informació més detallada sobre el funcionament de cadascun d’ells, de l’apartat següent del menú d’aquest web en el qual es proporciona informació detallada de cadascun d’aquests Serveis.

 

Infraestructures bàsiques

 • Parquet Electrònic

  És la instal•lació més emblemàtica de la Borsa de Barcelona i en la qual els Membres, en funció de la disponibilitat, poden utilitzar un “box” de contractació equipat amb la més moderna tecnologia que els facilita, des de potents works-stations, l’accés a tots els Mercats globals espanyols i a una gran diversitat de Serveis de front i back-office. L’esmentat “box” també està dotat de avançats sistemes de telefonia, amb pantalles de marcació tàctil i mecanismes d’enregistrament incorporats. Els Membres poden utilitzar, també, la resta de Serveis disponibles en el Parquet Electrònic (Sala d’Actes, Sales de Reunions, Cafeteria, etc.). 

Contractació en els Mercats Nacionals i Internacionals

La Borsa de Barcelona facilita el suport tècnic i la formació necessària perquè els seus Membres puguin contractar eficientment en els Mercats següents:

 • Mercat Continu (SIBE).
 • Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX).
 • BME Growth.
 • Mercat de Warrants.
 • Mercat de Fons Cotitzats (ETFs).
 • Contractació en els Mercats Internacionals.
 • Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat.
 • Mercat de Deute Públic de Catalunya.

Els Membres de la Borsa de Barcelona tenen accés a totes les publicacions que edita aquesta Borsa (Butlletí de Cotització, Butlletí de Conjuntura dels Mercats, etc.) i també poden consultar el fons bibliogràfic i de documentació que està en la Biblioteca del Parquet Electrònic.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021