Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Servei d’Esdeveniments Corporatius a Entitats Agent >
Servei d’Esdeveniments Corporatius a Entitats Agent
opas  

La Borsa de Barcelona disposa dels mitjans tècnics necessaris per al control i realització de qualsevol operació financera que li sigui encomanada. En concret, les tasques que es realitzen per al control i tractament de les operacions financeres que citem tot seguit són les següents:

 

SERVEI D'ESDEVENIMENTS CORPORATIUS A ENTITATS AGENT

El servei d’Esdeveniments Corporatius (EVCO) ofereix mitjans tècnics i suport a Entitats Agent a l’execució d’esdeveniments corporatius a més de assessorament en la planificació dels mateixos. EVCO gestiona tots els tipus d’esdeveniment sobre valors registrats a IBERCLEAR (ampliacions de capital, OPAs, SCRIP Dividends, bescanvis, etc.…). 

  • Publicació per la Borsa de Barcelona de la Circular corresponent on es regula el procediment a seguir per totes les entitats implicades, establint el termini i la forma de com han de comunicar les ordres de compra o venda de valors.
  • Recepció de totes les ordres que se dirigeixin a l’operació financera en qüestió i tractament informàtic de les mateixes, el que implica l’execució del prorrateig, si així s’ha establert en les condicions de l’operació. Posteriorment es procedeix a la publicació de les operacions i/o instruccions de liquidació al Dipositari Central de Valors.
  • Emissió, en el cas de les OPV's, de resguards personalitzats amb les dades econòmiques de l’operació i la referència de registre assignada.
  • Comunicació a la CNMV de la quantitat de valors que han acudit a l’operació.
  • Publicació del resultat en el Butlletí de Cotització.

Encara que cada operació financera, inclús dins de les d’un mateix tipus, tenen unes característiques totalment distintes, les activitats que la Borsa de Barcelona realitza les podem generalitzar per a totes en base a l’esquema següent:

  • Elaboració d’un pressupost que ha de ser aprovat per l’Entitat Agent, en el que es descriu el tipus de control i tractament que efectuar la Borsa de Barcelona per a una determinada operació i la tarifa que aplicar pel mateix.
  • Disseny de les normes que han de seguir les entitats implicades per comunicar les dades de l’operació de que es tracti, establint els terminis de comunicació, formats de cintes que han d’utilitzar-se, quadres i certificats que han presentar-se. Aquestes normes han de ser distribuïdes a les entitats adherides per l’Entitat Agent.
  • Recepció dels suports informàtics establerts a les normes. Quadri de l’operació en els termes establerts en la mateixa resolent les incidències que poguessin presentar-se, tornant a l’entitat els suports informàtics que no s’ajusten exactament a l’establert en les normes. Tractament automatitzat de les seves dades, comunicant el resultat de l’operació a l’Entitat Agent i al Depositari Central de Valors.
  • Control de numeracions dels títols dipositats, en el cas que el valor sobre el que s’està fent l’operació financera estigui representat en títols físics.
  • Confecció dels quadres de difusió que han de lliurar-se a la CNMV.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022