Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Accés als Mercats Internacionals >
Accés als Mercats Internacionals

La Borsa de Barcelona, que forma part de la Societat Holding Bolsas y Mercados Españoles (BME), dins de la seva línia estratègica dirigida a internacionalitzar al màxim la seva activitat, ha llençat un nou Servei que proporciona un eficient accés als Mercats Internacionals.

L’objectiu bàsic d’aquest nou Servei és millorar i optimitzar substancialment els processos de contractació, liquidació i custòdia de valors estrangers. Per aconseguir aquest objectiu, la Borsa de Barcelona ha implantat un sistema completament automatitzat que connecta els seus Membres amb els esmentats Mercats Internacionals i que garanteix que, una vegada s’han produït les transaccions, tots els processos ulteriors de liquidació i custòdia es realitzin puntualment i sense incidències.

 

Mercats Internacionals als quals es proporciona accés

Aquest nou Servei facilita l’accés, entre d’altres, als Mercats Internacionals següents:

 • Borsa de Nova York
 • Nasdaq
 • American Stock Exchange
 • Borsa de Londres
 • Borsa de Frankfurt
 • Euronext (Borses de París, Amsterdam, Brussel•les i Lisboa).
 • Borsa Suïssa
 • Borsa Italiana
 • OM Borsa d’Estocolm
 • Borsa d’Oslo
 • Borsa de Helsinki
 • Borsa de Copenhague
 • Borsa de Viena

 

Liquidació de les operacions realitzades als Mercats Internacionals

Les operacions negociades es liquiden en la data fixada per la Cambra de Compensació de cada Mercat Internacional, elegint lliurament cada Membre si desitja liquidar aquestes operacions en euros o en la divisa del Mercat corresponent.

Les connexions amb els esmentats Mercats estrangers s’efectuen utilitzant, per al intercanvi de missatges, els protocols estàndards internacionals FIX i Swift. S’ha de destacar que, des del mateix instant del seu llançament, aquest nou servei d’Accés als Mercats Internacionals de la Borsa de Barcelona està assolint en totes les tasques de contractació, liquidació i custòdia uns ratis d’eficiència similars als vigents en el mercat espanyol.

 

Comunicació de les operacions als Organismes Oficials

La Borsa de Barcelona ha accedit també a la condició d’Entitat Declarant davant del Banc d’Espanya, als efectes de realitzar les corresponents declaracions a la Oficina de Balança de Pagaments de les operacions realitzades pels seus Membres en els al•ludits Mercats Internacionals, notificant tanmateix aquestes operacions a la Direcció General de Comerç i Inversions.

 

Integració de les operacions efectuades en els sistemes de custòdia i back-office

Totes les operacions realitzades en els Mercats Internacionals s’integren en les competitives cadenes de serveis de custòdia i back-office que presta la Borsa de Barcelona, gestionant-se, per tant, tots els esdeveniments corporatius vinculats amb les esmentades operacions (pagament de dividends, ampliacions de capital, canjes, splits, etc.) i facilitant-se també la informació fiscal corresponent amb l’innovador sistema on-line que té en producció la Borsa de Barcelona i que constitueix una eina de gran utilitat per a la planificació fiscal anticipada del tancament dels exercicis.

 

Àmplia disponibilitat de funcionament

Aquest nou Servei d’Accés als Mercats Internacionals llançat per la Borsa de Barcelona ha adoptat com a calendari operatiu el del sistema TARGET, per, d’aquesta manera, proporcionar una àmplia disponibilitat de funcionament a tots els usuaris.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022