Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / BME Securities Solutions >
BME Securities Solutions

BME2S ofereix mitjans tècnics al membres de mercat, membres de BME Clearing, entitats participants d'IBERCLEAR i clients del custodi global BNP Paribas Securities Services, que permeten el client l'externalització dels serveis de connexió a les infraestructures i compliment operatiu amb les mateixes.

 

1. Sistema de Gestió de la Post-contractació (SGP): Mòdul que dóna suport a Membres de Mercat en el seu rol de membres de les plataformes de contractació de BME i també necessàriament com a Membres Compensadors i No Compensadors de BME Clearing. Durant l'exercici 2019, el SGP s'ha adaptat a tots els canvis normatius i funcionals donant satisfactòriament continuïtat en el servei a tots els seus clients. El 31 de desembre de 2019 el servei compta amb 10 clients (8 de SGP i 2 de SGP-T).

2. Sistema de Gestió de la Compensació (SGC): Mòdul que dóna suport a Membres Compensadors i No Compensadors de BME Clearing RV i RF. Durant l'exercici 2019, el SGP s'ha adaptat a tots els canvis normatius i funcionals donant satisfactòriament continuïtat en el servei a tots els seus clients. El 31 de desembre de 2019 el servei compta amb 6 clients.

3. Sistema de Gestió de Dipòsits (SGD): Mòdul que principalment dóna suport a Entitats Participants d'IBERCLEAR. El 31 de desembre de 2019 els volums registrats en el sistema van arribar a un import efectiu en RV de 14.244.000 d'euros i un import nominal en RF de 21.323.000 d'euros, representant un increment del 20,07% en RV i decrement del 9, 42% en RF. El servei compta amb 7 clients (4 entitats amb saldos registrats en IBERCLEAR, 1 client de l'custodi de BNP Paribas i únicament 2 clients del servei de Títol Físic i Registre d'Anotació en Compte).

 

Els serveis de BME2S són prestats íntegrament per personal de Borsa de Barcelona.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021