Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / BME Securities Solutions >
BME Securities Solutions

 

BME SECURITIES SOLUTIONS (BME2S)

BME Securities Solutions (BME2S) ofereix mitjans tècnics a membres de mercat, membres de BME Clearing, entitats participants d’IBERCLEAR que permeten al client l’externalització dels serveis de connexió a les infraestructures i compliment operatiu amb les mateixes.

Tots els serveis es donaran des de les infraestructures propietàries de BME, ubicades a la Societat Rectora de Barcelona i a la Societat Rectora de Madrid. Els serveis han estat íntegrament desenvolupats por BME i són mantinguts per personal de BME.

La plataforma de BME2S s’interposa entre les infraestructures del mercat i l’entitat client absorbint i adaptant-se a qualsevol canvi operatiu o tècnic de les infraestructures. En un entorn on els desenvolupaments i adaptacions per motius regulatoris són cada vegada més exigents i requereixen recursos especialitzats de manera creixent, BME2S ofereix una alternativa que permet al client la total independència respecte de qualsevol canvi que, per motius regulatoris, legals o tècnics han de ser portats a terme pel compliment correcte de les activitats lligades a la liquidació i custòdia de valors donat que seran íntegrament coberts per la plataforma, de manera transparent vers al client. En resum, la adopció d’aquesta solució garanteix al client el compliment dels requeriments tècnics en allò que es refereix a l’activitat de la liquidació i custòdia, al temps que millora l’eficiència garantint l’estalvi en recursos de desenvolupament y manteniment.

BME2S combina una experiència contrastada en el subministrament d’eines per les tasques referides a la liquidació i custòdia en una àmplia casuística de clients, juntament amb l’experiència i solidesa que només un Grupo como BME pot aportar.

La plataforma tècnica de BME2S es composa dels mòduls següents:

  • SGP – Sistema de Gestió de la Post-contractació.
  • SGC – Sistema de Gestió de la Compensació.
  • SGD – Sistema de Gestió de Dipòsits.
  • SGX – Sistema de dades estàtiques.

Els mòduls de SGP, SGC i SGD són totalment independents. En el supòsit de ser contractat més d’un, els sistemes interactuen entre ells aportant més valor afegit i transmetent la informació en temps real. 

1.1.   Sistema de Gestió de la Post-contractació (SGP)

El Sistema de Gestió de la Post-contractació (SGP) que ofereix al membre de mercat com a funcions principals, el registre de execucions i operacions, vinculació de les mateixes a titulars, comunicació automatitzada de traspassos i assignacions entre els comptes oberts a BME Clearing o a altre membre de l’ECC, comunicació dels titulars al Post-Trade Interface (PTI) en la forma establerta a les normes i procediments d’ambdues infraestructures i, càlcul i gestió de la liquidació de cànons i corretatges. Així mateix, el Sistema dialoga amb els altres dos Sistemes de Gestió de BME: Sistema de Gestió de la Compensació (SGC) i Sistema de Gestió de Dipòsits (SGD) i amb Visual Trader (VT). 

1.2.   Sistema de Gestió de la Compensació (SGC)

El Sistema de Gestió de la Compensació (SGC) te per objecte proporcionar al Membre de BME Clearing els mecanismes necessaris per gestionar les operacions anotades en els seus comptes del Registro Central.  A aquests efectes, el Sistema proporciona a l’usuari eines de gestió que faciliten el manteniment del Registre de Detall de les operacions, l’acceptació o rebuig de les assignacions externes, tramitar assignacions internes i externes, traspassos, el càlcul de riscos i el manteniment dels filtres. El sistema permet la configuració d’alertes en funció del consum de garanties en BME Clearing. L’SGC intercanvia informació amb els Sistemes de Gestió de BME2S i amb altres sistemes de gestió.

1.3.   Sistema de Gestió de Dipòsits (SGD)

El Sistema de Gestió de Dipòsits (SGD) és el mòdul de BME2S per a les Entitats participants que compleix amb els requeriments tècnics exigits per IBERCLEAR i, per tant, disposa de les funcionalitats per gestionar la liquidació, el registre de les operacions i esdeveniments corporatius, d’acord amb les normes i procediments establerts per ARCO i Target2-Securities. Entre les seves funcions principals totalment automatitzades, destaquen el manteniment del Registre Central i de Detall de valors, la gestió d’instruccions de retenció i alliberament a BME Clearing i la comunicació de titulars al PTI. Aquesta plataforma tècnica està connectada amb les infraestructures següents: BME Clearing, Post-Trade Interface (PTI), IBERCLEAR/Target2-Securities (T2S), Banc d’Espanya i entitats agents d’esdeveniments corporatius. La connectivitat amb T2S serà sempre a través d’IBERCLEAR (connectivitat indirecta amb T2S). 

1.4.   Sistema de Dades Estàtiques (SGX)

El Sistema de Dades Estàtiques (SGX) té per objecte el registre d’una sèrie dades (clients, mestre de valors, vinculacions entre clients i comptes per afavorir l’automatització de processos, tarifes, etc.…) necessaris per la gestió de cadascun dels mòduls de BME2S. 

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022