Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Cistelles de Valors >
Cistelles de Valors
  Cestas de valores 2

La Borsa de Barcelona té un innovador sistema que permet, a través dels seus membres, contractar cistelles de valors. A continuació, expliquem els avantatges d’aquesta modalitat de contractació i els diferents tipus de cistelles que es poden negociar.

En determinats casos, pot ser interessant per als inversors la contractació automàtica i simultània de grups de valors. Les raons que poden justificar aquesta opció són vàries:

 • Major diversificació de la inversió.
 • Arbitratge amb el mercat de derivats.
 • Estratègia d’indexació de la cartera.

Per facilitar la contractació de cistelles de valors, la Borsa de Barcelona ha desenvolupat una nova aplicació en el seu Sistema de Gestió d’Ordres (Routing SGO), connectada en temps real amb el mercat continu, que permet introduir automàticament les ordres que composen la cistella a l’esmentat mercat. Les ordres s'hi negocien de forma individualitzada, juntament amb la resta d’ordres ordinàries dirigides a cada tipus de valor.

Cestas de valores  

CISTELLES BCN TOP-EURO, BCN TOP 5 i BCN-SECTORIALS

Per tal de facilitar la diversificació o la indexació de les carteres, la Borsa de Barcelona ha creat unes cistelles de valors que equilibren els avantatges de la mencionada diversificació perquè optimitzen els costos de la transacció per a volums reduïts d’inversió (aproximadament per quantitats de 6000 euros -l'equivalent d'un milió de pessetes- o múltiples d’aquest import).

Per a facilitar el seguiment de la inversió, aquestes cistelles contenen uns índexs creats per la pròpia Borsa de Barcelona que es difonen a través del Butlletí de Cotització i de redifusors com Databolsa, Reuters, Bloomberg, etc.

Les cistelles són les següents:

 • BCN TOP-EURO: Inclou els valors espanyols que formen part des l’índexs europeus "FTSE EUROFIRST 300" i "DJ. EUROSTOXX 50".
 • BCN TOP-5: Inclou els 5 valors més líquids i representatius del mercat borsari espanyol.

Cistelles dels sectors més significatius de la borsa espanyola, que s’identifiquen amb els índexs següents:

BCN-5 Alimentació i Begudes

 • BCN-5 Bancs
 • BCN-5 Construcció
 • BCN-5Inmobiliáries i Socimis
 • BCN-5 Mitjans Comun. i Altres Serv.
 • BCN-5 Metal·lúrg. B. Equip i Ingen.
 • BCN-5 Petroli i Energia
 • BCN-5 Assegurances i Inversió
 • BCN-5 Tecnologia i Telecomuni.
 • BCN-5 Tèxtils i Papereres
 • BCN-5 Viatges, Oci i Comerç.
 • BCN-5 Prod. Farmac. Y Biotec.

La composició dels índexs BCN TOP-EURO, BCN TOP-5 i dels cinc índexs representatius de les cistelles sectorials es revisa cada semestre, així com la resta d’índexs de referència Íbex-35, BCN Global-100 i BCN Mid-50, excepte si concorren circumstàncies excepcionals que aconsellin anticipar-ne la revisió.

La base dels índexs de les esmentades cistelles es fixa a 1000 cada primer de gener.

 

CONTRACTACIÓ DE CISTELLES SOBRE L'IBEX-35

Es poden contractar cistelles que siguin una rèplica exacta de la composició de l´índex Íbex-35, que pot ser consultada en tot moment. El manteniment d’aquesta aplicació, amb les revisions que siguin procedents per adaptar-la al canvi de la composició de l’índex, ja sigui pel que fa al número d’accions per operacions de capital, com pel que fa a les companyies que el composen, es fa de forma centralitzada des de la Borsa de Barcelona. Per a facilitar l’arbitratge contra el mercat de derivats, aquesta aplicació permet d’introduir les ordres en funció del número de contractes de futurs equivalents.

 

ALTRES CISTELLES DE VALORS

L’aplicació de cistelles de valors també permet generar altres composicions de cistelles diferents, elaborades pels propis intermediaris pel seu propi compte o a petició d’inversors.

 

UTILITAT DEL SISTEMA

El sistema de contractació de cistelles de valors incorpora diferents possibilitats per tal de determinar el preu d’introducció al mercat de les ordres de valors que composen la cistella. Tot seguit, indiquem quines són les possibilitats existents:

 • Lliure elecció del límit de cada ordre.
 • Establiment del límit de cada ordre en funció de:
  • L' últim canvi.
  • La millor posició contrària.
  • La millor posició del mateix signe.

Addicionalment, es poden aplicar marges, en percentatge, sobre els límits indicats anteriorment, per tal d'establir els preus de les ordres a canvis diferents o per tal d’augmentar la seva probabilitat d’execució. Per a tots els preus d’introducció d’ordres, el sistema ofereix una valoració econòmica de l’import total de la cistella i del seu equivalent en punts d’índex.

Per tal de minimitzar els riscos propis de la introducció d’ordres en el mercat -la no execució d’ordres o l’execució parcial-, el sistema permet de prioritzar-ne l'entrada; per defecte, aquesta entrada es fa en ordre decreixent de la ponderació de cada valor en el conjunt de la cistella.

També és possible introduir les ordres que composen una cistella a través de diversos operadors. Així, una cistella podrà introduir-se en el mercat des de diversos terminals d’operador, simultàniament, i es reduirà encara més el temps d’execució.

Aquesta aplicació està plenament integrada en els serveis de back-office oferts per la Borsa de Barcelona i permet l’aplicació automàtica dels corretatges definits per cada client o l’aplicació d’uns altres diferents específicament per a la contractació de cistelles de valors.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2020