Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Centro de Cálcul >
Centro de Cálcul
  Centro calculo 2

Els serveis informàtics de la Borsa de Barcelona es presten a través de la societat filial al 100% “Centro de Cálculo de Bolsa, S.A.” que gestiona tots els equips de processament de dades i desenvolupa el software de totes les aplicacions en funcionament en aquesta Borsa.

Al marge dels serveis prestats a la Societat Rectora, Centro de Cálculo de Bolsa, S.A. també realitza treballs informàtics vinculats amb el mercat de valors per encàrrec d’Entitats Financeres, Societats i Agències de Valors i Societats Emissores.

Centro de Cálculo de Bolsa S.A. fa servir la tecnologia més avançada en els seus processaments diaris.

 

HARDWARE DISPONIBLE

El Centre de Processament de Dades està equipat amb ordinadors COMPAREX i TANDEM amb els quals configura un anell de comunicacions “fault tolerance” que proporciona i dóna servei a més de 400 terminals que, en certs productes, incorporen l’ús de finestres, suport gràfic, ús de ratolí i integració en un sol terminal de la informació resident a diferents ordinadors.

La capacitat d’emmagatzemament en discs és de 55 gigabytes.

El sistema d’impressió es basa en una impressora làser de 5.000 línies per minut.

   

SISTEMES OPERATIUS

Els principals sistemes operatius que fa servir el Centre de Processament de Dades són VSE/ESA versió 1.3.5. i GUARDIAN90 versió D32, amb una capacitat de 50 mips i 650 megabytes de memòria real.

COMUNICACIONS

El sistema de comunicacions es basa en una xarxa privada de comunicació de paquets X25 composta per 25 nodes, amb una capacitat de 5.000 paquets per segon, gestionat de manera interactiva mitjançant un producte de control i gestió de la xarxa esmentada que garanteix el funcionament correcte de les línies següents:

  • 14 Circuits de 64kb punt a punt amb suport RDSI.
  • 9 Circuits de 64kb punt a punt.
  • 10 Circuits punt a punt de diferents velocitats.

 

 

Els llenguatges de programació, en l’entorn COMPAREX, són:

  • COBOL2 fent servir verbs específics del gestor de base de dades i monitor de comunicacions IDMS DB/DC.
  • ADS/ONLINE ONLINE llenguatge modular de quarta generació propi del gestor de base de dades IDMS DB/DC.

I en l’entorn TANDEM, són els següents:

  • COBOL-85 y TAL, i TAL, a l’Host.
  • WINDOWS, a les estacions de treball.

 Centro calculo 1

SEGURETAT

Centro de Cálculo de Bolsa, S.A. (CCB, S.A.) compta amb unes instal•lacions modernes que ocupen 500 metres quadrats, dotades d’equips de continuïtat elèctrica, grup electrogen, doble companyia de subministrament elèctric i sistemes de seguretat sofisticats. Aquests equips permeten treballar en un doble entorn real i garantir serveis a la comunitat financera les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Amb aquests sistemes de seguretat i l’equipament informàtic abans indicat el Centre de Processament de Dades de la Borsa de Barcelona està plenament preparat per afrontar els reptes tecnològics dels mercats de valors moderns i garantir als membres d’aquesta Borsa, a les Entitats Financeres, als inversors, a les Societats Emissores i, en general, a la comunitat financera, un accés òptim a aquests mercats facilitant, així mateix, uns serveis eficients i competitius de front i back -office d’alt valor afegit.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021