Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MERCATS / Deute Públic y RF Privada >
Deute Públic y RF Privada

El mercat electrònic de renda fixa i deute anotat ha suposat, des que es va posar en funcionament el 7 d'octubre de 1991, l'establiment d'un sistema de negociació i de connexió entre totes les Borses espanyoles, que ha permès configurar un mercat global per a la renda fixa similar al que existeix en l'àmbit de la renda variable (Mercat continu-SIBE). Avui dia, pràcticament tot el volum contractat en el mercat borsari espanyol de renda fixa i de deute anotat es negocia per aquest sistema electrònic.

La Borsa de Barcelona facilita que tots els seus Membres actuïn de manera eficient en aquest mercat, tant des del Parquet Electrònic com des de les oficines de cadascun d'ells.

  Deuda publica y rf privada

A continuació, exposem les principals característiques d'aquest Mercat:

 

VALORS NEGOCIATS

 • Valors de renda fixa i warrants admesos a negociació en les Borses.
 • Deute Públic Anotat incorporat a la Central d'Anotacions en Compte del Banc d'Espanya.

 

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

Sistema electrònic de negociació multilateral i automàtic, en què la prioritat de tancament d'operacions ve determinada pel preu i, si hi ha igualtat de preus, per la prioritat temporal en la introducció d'ordres.

 

SESSIONS I HORARI

Tots els dies hàbils de dilluns a divendres que consten al calendari legalment establert a aquest efecte, de 8.30 a 16.30 hores.

 

VOLUM UNITARI DE CONTRACTACIÓ

 • En les emissions que cotitzen en euros és l'import nominal mínim negociable, que pugui ser múltiple del nominal unitari.
 • En les emissions que cotitzen en pessetes, és el nominal unitari de l'emissió.
 • Els warrants cotitzen en unitats (número de warrants).

 

PREUS I LLURS VARIACIONS PER A CADA SESSIÓ

 • Els preus es fixaran en percentatges sobre el volum nominal unitari de contractació, incloent el cupó corregut (negociació amb cupó) o sense incloure´l (negociació excupó), segons que es determini per a cada valor.

  Les Lletres del Tresor i els Pagarés contracten per rendibilitat.

  Els warrants contracten en euros amb dos decimals.

 • Valoració mínima:

  Per a preus fixats en percentatges i en taxes de rendibilitat: 0,001 %

  Per a preus fixats en euros: 0,01 euros.

 • Variació màxima

  10% respecte del preu de tancament de l´últim dia en què l'emissió hagi contractat, excepte les Lletres del Tresor que no estan subjectes a aquesta variació.

 

FIXACIÓ DE PREUS I ASSIGNACIÓ D'UNITATS DE CONTRACTACIÓ

Els valors iniciaran la negociació durant la sessió tant aviat com l'oferta i la demanda coincideixin.

L'execució de les ordres es fa atenent, en primer lloc, al millor preu i, en segon lloc, al moment d'introducció de les ordres. Consegüentment, es dóna preferència a l'ordre més antiga.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021