Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MERCATS / Deute Públic i RF Privada >
Deute Públic i RF Privada

El Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat ha suposat, des de la seva posada en funcionament el 7 d’octubre de 1991, l’establiment d’un sistema de negociació i connexió entre totes las Borses Espanyoles, que ha permès configurar un mercat global per a la renda fixa similar a l’existent en el camp de la renda variable (Mercat Continu -SIBE). A l’actualitat, per aquest sistema electrònic es negocia pràcticament la totalitat del volum contractat en el mercat borsari espanyol de renda fixa i deute anotat.

La Borsa de Barcelona facilita que tots els seu Membres actuïn de forma eficient en aquest Mercat, tant des del Parquet Electrònic com des de les oficines de cada Membre.

A continuació es detallen les característiques principals d’aquest Mercat.

 

VALORS NEGOCIATS

 • Deute Públic Anotat incorporat a la Central d’Anotacions en Compte del Banco de España (Deute de l’Estat, algunes Comunitats Autònomes i certs Organismes Públics).
 • Altres actius emesos por la resta d’entitats o empreses privades, públiques o semipúbliques.

 

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

Sistema electrònic de negociació multilateral i automàtic, en el que la prioritat de tancament d’operacions ve determinada pel preu i, en cas d’igualtat de preus, per la prioritat temporal en la introducció d’ordres. El mercat és cec, per la qual cosa els Membres no s’identifiquen en les posicions i negociacions, però sí que es visualitzen tant les posicions compradores i venedores, com les negociacions realitzades.

El sistema disposa de dos tipus de negociació:

 • Sistema de negociació de llibre d’ordres:
  • Negociació multilateral.
  • Negociació bilateral.
  • Sistema de negociació amb sol·licitud de cotització (RFQ).

 

SESSIONS i HORARI

Tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari legalment establert a l’efecte,  de 9:00 a 17:30 hores. 

 

PREUS i VARIACIONS PER A CADA SESSIÓ

 • La contractació s’efectua en euros nominals i els preus s’expressen en tant per cent sobre el nominal, amb quatre decimals per a tots els actius, excepte per als actius al descompte, que s’expressen en rendibilitat amb quatre decimals.
 •  La variació mínima permesa és del 0,0001 per cent.
 •  Els preus ex cupó s’expressen sense el cupó corregut, i els preus amb cupó s’expressen amb aquest inclòs. 

 

FIXACIÓ DE PREUS i ASSIGNACIÓ D’UNITATS DE CONTRACTACIÓ

Els valors iniciaran la negociació durant la sessió tant aviat com es produeixi coincidència de l’oferta i de la demanda.

L’execució de les ordres s’efectua atenent en primer lloc, al millor preu i, en segon lloc, al moment d’introducció d’aquestes i atorgant, consegüentment, preferència a la més antiga.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022