Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / OFICINA LOCAL IBERCLEAR >
OFICINA LOCAL IBERCLEAR

OFICINA LOCAL D’IBERCLEAR

La Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. Unipersonal (el nom comercial és IBERCLEAR), és la Dipositària Central de Valors espanyol.

IBERCLEAR és una societat anònima que es va crear d’acord amb el que preveu l’article 44 bis de la Llei 24/1988 del Mercat de Valors, de 28 de juliol, introduït per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

La Borsa de Barcelona realitza funcions d’Oficina Local d’Iberclear. Col·labora en la realització de tots aquells tràmits que Iberclear estimi convenients.
Aquesta oficina local ha estat creada d’acord amb allò establert a l’article 5 del Reglament d’Organització i Funcionament d’Iberclear on s’estableix la creació d’oficines locals en cadascuna de les places on existeixin Borses de Valors.

Les funcions d’aquesta Oficina Local són les següents:

  • Atendre les consultes proposades o reclamacions que siguin presentades per les entitats adherides, membres del mercat o emissores pertanyents a l’àmbit d’actuació de l’oficina local.
  • Dirigir a Iberclear les incidències en els processos que poguessin posar-se de manifest o les peticions o els suggeriments rebuts.
  • Dirigir, a les entitats adherides o emissores que tingui assignades aquesta oficina local, els avisos, les notes informatives, les instruccions, les circulars o qualsevol altra documentació que generi Iberclear.

Dirigir a aquestes entitats i emissores les reclamacions puntuals que Iberclear vulgui fer amb la seva intermediació, així com col·laborar en els tràmits que exigeixin aquestes ocasions.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022