Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A INVERSORS / Serveis Generals >
Serveis Generals

La Borsa de Barcelona, directament o a través de les Societats i Agències de valors que tenen la condició de membres, presta diversos serveis als inversors per a facilitar-los l'accés als mercats moderns de valors. L'objectiu és de proporcionar-los la màxima informació possible per tal que puguin prendre les seves decisions d'inversió en els diferents mercats existents.

Tot seguit, exposem els principals serveis disponibles. Recomanem consultar, per a una informació més detallada, la col.lecció de fullets que tenim editats.

  Servicios generales inversores

 

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN PER PART DELS MEMBRES

Les Societats i Agències de Valors membres de la Borsa de Barcelona estan a disposició de tots els inversors (institucionals, particulars, estrangers, etc.) per a rebre les ordres de compra o venda que aquells dictin i per a executar-les en els següents mercats:

 • Mercat Continu (SIBE).
 • Mercat BME Growth per a Pimes.
 • Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat
 • Mercat de Deute públic de la Generalitat de Catalunya.

Tots els membres d'aquesta Borsa estan equipats amb un Sistema de gestió d'Ordres (Routing SGO) que permet de rebre ordres enviades per Inversors Institucionals, Intermediaris Financers o Inversors estrangers, transmeses electrònicament des d'ordinadors (conexió host-host).

També, la majoria dels membres disposen de sistemes de trading-on line que permeten la recepció d'ordres dels clients a través d'Internet. Si es tracta d'odres telefòniques, els membres disposen de sistemes de gravació que eviten qualsevol error en la recepció i la interpretació de les ordres.

 

SERVEIS QUE OFEREIX DIRECTAMENT LA BORSA DE BARCELONA ALS INVERSORS

 • Inversions Estrangeres

  El Servei d'Estudis i els Departaments Jurídic i de Supervisió de Mercats i Informació d'aquesta Borsa estan a disposició dels inversors estrangers per explicar-los les característiques del mercat de valors espanyol, la normativa del règim aplicable a la inversió estrangera i per a facilitar-los el contacte amb els Membres d'aquesta Borsa per tal de canalitzar i l'executar les seves ordres.

 • Protector de l'Inversor

  Tutela els drets i interessos legítims dels inversors i atén les queixes i reclamacions que aquells puguin formular en relació amb les operacions efectuades en aquesta Borsa.

 • Creació de Clubs d'Inversió

  Fórmula idònia per a millorar l'educació, la formació i la instrucció pràctica dels membres de l'esmentat Club pel que fa al coneixement del mercat de valors.

 • Parquet Electrònic

  És la instal.lació més emblemàtica de la Borsa de Barcelona i el punt de trobada natural de la plaça financera.

  En el Parquet, els inversors disposen de la màxima informació, en temps real, de tots els mercats nacionals i internacionals. Aquesta informació es difon a través de més de 600 monitors, d'un gran video-wall, de 4 tickers i de múltiples terminals (Bloomberg, Reuters, Unired, MEFF-Power, etc.) que proporcionen informació d'un alt valor afegit i que estan a disposició de forma gratuïta. Finalment, els inversors també tenen accés a la Biblioteca, a la cafeteria i a la Sala d'Actes, on contínuament es fan seminaris, presentacions d'empreses, llançament d'operacions financeres, conferències de destacades personalitats i altres activitats divulgatives.

 • Publicacions diverses

  Donen informació detallada sobre tots els mercats de la Borsa de Barcelona (Butlletí de Cotització), sobre empreses cotitzades (informació trimestral i semestral), sobre la conjuntura dels Mercats nacionals i estrangers (Butlletí de Conjuntura), etc.

 • Índexs

  La Borsa de Barcelona calcula i difon, en temps real, l'índex BCN MID-50, que és l'indicador del segment mitjà ddel mercat de valors espanyol, BCN Profit-30 i diversos índexs que faciliten la contractació de cistelles de valors. Juntament amb aquests índexs, s'elabora i es difon l'Índex general BCN Global 100, que engloba l'Íbex 35, el BCN MID-50 i els 15 valors següents més contractats a la Borsa, fins arribar a la xifra de 100 valors. També, es calcula el BCN INDEXCAT, que comprèn 15 empreses amb seu social a Catalunya.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021