Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A INVERSORS / Serveis Generals >
Serveis Generals

La Borsa de Barcelona, directament o a través de les Societats i Agències de valors que tenen la condició de membres, presta diversos serveis als inversors per a facilitar-los l'accés als mercats moderns de valors. L'objectiu és de proporcionar-los la màxima informació possible per tal que puguin prendre les seves decisions d'inversió en els diferents mercats existents.

Tot seguit, exposem els principals serveis disponibles. Recomanem consultar, per a una informació més detallada, la col.lecció de fullets que tenim editats.

  Servicios generales inversores

 

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN PER PART DELS MEMBRES

Les Societats i Agències de Valors membres de la Borsa de Barcelona estan a disposició de tots els inversors (institucionals, particulars, estrangers, etc.) per a rebre les ordres de compra o venda que aquells dictin i per a executar-les en els següents mercats:

 • Mercat Continu (SIBE).
 • Mercat BME Growth per a Pimes.
 • Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat
 • Mercat de Deute públic de la Generalitat de Catalunya.

Tots els membres d'aquesta Borsa estan equipats amb un Sistema de gestió d'Ordres (Routing SGO) que permet de rebre ordres enviades per Inversors Institucionals, Intermediaris Financers o Inversors estrangers, transmeses electrònicament des d'ordinadors (conexió host-host).

També, la majoria dels membres disposen de sistemes de trading-on line que permeten la recepció d'ordres dels clients a través d'Internet. Si es tracta d'odres telefòniques, els membres disposen de sistemes de gravació que eviten qualsevol error en la recepció i la interpretació de les ordres.

 

SERVEIS QUE OFEREIX DIRECTAMENT LA BORSA DE BARCELONA ALS INVERSORS

 • Inversions Estrangeres

  El Servei d'Estudis i els Departaments Jurídic i de Supervisió de Mercats i Informació d'aquesta Borsa estan a disposició dels inversors estrangers per explicar-los les característiques del mercat de valors espanyol, la normativa del règim aplicable a la inversió estrangera i per a facilitar-los el contacte amb els Membres d'aquesta Borsa per tal de canalitzar i l'executar les seves ordres.

 • Protector de l'Inversor

  Tutela els drets i interessos legítims dels inversors i atén les queixes i reclamacions que aquells puguin formular en relació amb les operacions efectuades en aquesta Borsa.

 • Creació de Clubs d'Inversió

  Fórmula idònia per a millorar l'educació, la formació i la instrucció pràctica dels membres de l'esmentat Club pel que fa al coneixement del mercat de valors.

 • Publicacions diverses

  Donen informació detallada sobre tots els mercats de la Borsa de Barcelona (Butlletí de Cotització), sobre empreses cotitzades (informació trimestral i semestral), sobre la conjuntura dels Mercats nacionals i estrangers (Butlletí de Conjuntura), etc.

 • Índexs

  La Borsa de Barcelona calcula i difon, en temps real, els índexs següents: En primer lloc, l’índex BCN MID-50, que és l’indicador del segment mig del mercat de valors espanyol, en segon lloc, el BCN Profit-30, el BCN PER-30 i el BCN ROE-30, que són índexs ponderats per les empreses amb beneficis més grans, amb millors ratis PER i amb major rendibilitat dels recursos propis. Junt amb aquests índexs, s’elabora i difon l’Índex General BCN Global 100, que engloba a l’IBEX 35®, al BCN MID-50 i als 15 valors següents de major contractació a la Borsa de Barcelona, fins a arribar a la xifra de 100 valors. També, es calcula el BCN INDEXCAT-15, que comprèn 15 empreses amb seu social o principal activitat a Catalunya.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022