Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A EMPRESES / Serveis Generals >
Serveis Generals
undefined  

La Borsa de Barcelona proporciona a les Societats emissores uns serveis complets, molt competitius i diversos destinats a facilitar-ne l'accés als moderns mercats de capitals, per a millorar llur estructura financera i obtenir recursos per a finançar adequadament llurs creixement i expansió.

Quan es tracta de Societats ja cotitzades, es presten diferents serveis que tenen per finalitat que entre l'empresa i els inversors es mantingui un estret contacte i una correcta difusió i informació. Això facilitarà la realització d'ampliacions de capital o d'altres operacions financeres que siguin interessants per a les esmentades Societats. També es dóna un eficient suport informàtic per al control i l'execució de les operacions en condicions molt avantatjoses que, sens dubte, poden permetre estalvis significatius de costos.

Tots aquests serveis es presten en estreta col.laboració amb els Membres o Entitats Agents que la Societat Emissor hagi designat per a dur a terme el disseny de l'operació i l'assegurament i la col.locació dels valors que es posin en circulació, ja sigui consequència d'una sortida a la Borsa, d'una OPV, d'una ampliació de capital, de l'emissió de renda fixa o de qualsevol altra operació financera.

Tot seguit, exposem els principals serveis disponibles. Recomanem consultar, per obtenir una informació més detallada, la col.lecció completa de fullets que s'han editat a aquest efecte.

ASSESSORAMENT

Tots els Departaments de la Borsa de Barcelona posen el seu coneixement i experiència professional al servei de les Societats Emissores per informar-les sobre els avantatges que representa sortir a la borsa i sobre els tràmits que cal realitzar per ser admès a cotització. Concretament, el Servei d'Estudis presta el suport necessari sobre els fullets que cal elaborar. El Departament jurídic s'encarrega de facilitar informació sobre la documentació i les escriptures que cal presentar i, finalment, el Departament de Supervisió de Mercats i Informació, fa un important treball de coordinació amb la CNMV i, si cal, amb la resta de Borses, per a fixar el calendari concret per dur a terme els tràmits assenyalats i per a fixar la data d'inici de la contractació a la Borsa. Si es tracta d'empreses ja admeses a la cotització, l'esmentat assessorament i recolzament dels Departaments s'estén a qualsevol ampliació de capital o d'altres operacions financeres que les Societats desitgin dur a terme.

MERCATS DISPONIBLES

Les Societats Emissores, en funció de llur dimensió i de les característiques dels valors que desitgin posar en circulació, poden accedir als següents Mercats:

  • Mercat Continu (SIBE)
  • Mercat BME Growth per a Pimes
  • Mercat Electrònic de Renda Fixa.

SUPORT TÈCNIC PER A DUR A TERME OPERACIONS FINANCERES

Com s'ha indicat abans, la Borsa de Barcelona ofereix, en condicions molt competitives, diversos serveis informàtics que permeten el control correcte i l'execució d'OPA'S, OPV'S, ampliacions de capital, conversions, canvis, fusions, reduccions de capital, pagaments d'interessos o de dividends, amortitzacions, etc., També es fan, si cal, els prorratejos o qualsevol altra particularitat prevista a cada operació financera.

REGISTRE D'ACCIONISTES

Per a les Societats cotitzades, es presta aquest servei molt interessant, ja que permet de disposar, en temps real i en tot moment, de la llista actualitzada d'accionistes de l'empresa i obtenir importants estalvis de costos, ja que, per economies d'escala, les tarifes que s'apliquen són molt reduïdes.

REGISTRE COMPTABLE DE VALORS NO COTITZATS

Aquelles Societats no cotitzades que vulguin aprofitar els avantatges de la desmaterialització, poden demanar que es gestioni, en règim d'anotacions a compte, el Registre Comptable dels seus valors a qualsevol Societat o Agència de Valors membre de la Borsa de Barcelona que disposi del suport informàtic del Centre de Processament de Dades d'aquesta Borsa.

SERVEIS INFORMÀTICS I DE FRONT-OFFICE

Per tal que la Societat Emissora pugui seguir l'evolució de les cotitzacions i els volums de contractació dels valors que hagi posat en circulació i pugui conèixer les tendències del conjunt del mercat, se li proporcionen els serveis següents:

  • Les publicacions que edita la Borsa de Barcelona (Butlletí Oficial de Cotització, Butlletí de Conjuntura dels Mercats, etc.) i la consulta del fons bibliogràfic i de documentació que hi ha a la Biblioteca del Parquet Electrònic.
  • Altres serveis d'Informació i de front-office que estan disponibles en el Parquet Electrònic (terminals reuters, Unired, sistema d'informació Radyx, terminals Bloomberg, Infobolsa, CNMV, etc.)

PROJECCIÓ PÚBLICA I PRESENTACIONS DAVANT DELS INVERSORS

La Borsa de Barcelona contribueix en tot moment a augmentar la projecció pública i el grau de notorietat de les Societats emissores cotitzades organitzant actes de presentació davant dels inversors institucionals, privats i davant la comunitat financera, en general. Aquests actes es fan amb motiu del llançament d'operacions financeres o, senzillament, per millorar el coneixement de l'empresa per part dels inversors. Les esmentades presentacions es fan al Saló d'Actes del Parquet Electrònic. Les Societats cotitzades poden utilitzar, també, sense pagar cap tipus de lloguer a l'esmentat Saló, per a dur a terme actes commemoratius o corporatius.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022