Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A EMPRESES / Registre Comptable >
Registre Comptable de Valors no Cotitzats
Registro contable no cotizados

El servei Registre Comptable d’Anotació en Compte i el de Llibre Registre d’Accionistes, ofereix el suport tècnic per portar el registre d’anotacions en compte de valors no cotitzats així com el llibre registre d’accionistes, tant de valors admesos a negociació en un mercat regulat o sistema multilateral de negociació, com de valors no cotitzats amb el registre d’anotacions en compte a Iberclear.

 

 

 

REGISTRE COMPTABLE D'ANOTACIÓ EN COMPTE (RAC)

El servei de Registre Comptable d’Anotació en Compte (RAC) ofereix a la Societat emissora o a la Societat Gestora designada per aquella la possibilitat registrar totes les transaccions que tenen lloc amb la finalitat de conèixer amb detall la informació que identifica als accionistes de la companyia. A través d’una senzilla connexió tècnica, els responsables de la companyia poden consultar en els seus propis terminals informació individual dels accionistes, la posició actual i moviments històrics, així com informació agregada per nacionalitat i percentatge de capital entre altres.

Accés a la informació en temps real: Tant la Societat emissora com l’Entitat encarregada de portar el registre comptable disposen d’una connexió informàtica que els facilita informació instantània del registre comptable.

Informes complementaris: A més de la informació en temps real indicada en el punto anterior es faciliten múltiples informes complementaris amb informació relacionada amb el registro (relació d’accionistes a una data, detall de una inscripció, moviments en un període, etc.)

Inscripció immediata de les transmissions: Les operacions comunicades es registren en el mateix moment de la seva anotació.

Detall exhaustiu de cada anotació: Dades d’identificació dels titulars, domicili, descripció de la transmissió registrada, condicions especials dels valors, etc.

Control d’operacions financeres: Emissió de certificats de posició per l’exercici de drets econòmics i polítics.

  • Disponibilitat d’informació exacta, actual i històrica, dels propietaris dels valors.
  • Desaparició dels títols físics amb les reduccions consegüents de costos.
  • Seguretat tècnica i jurídica en l’acreditació de la propietat.
  • Accés restringit a la informació.
  • Agilitat en la inscripció de las transmissions.
  • Es resol un requisit indispensable per a una posterior sortida a Borsa.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022