Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A EMPRESES / Registre Comptable >
Registre Comptable de Valors no Cotitzats
Registro contable no cotizados  

Per tal que els valors de Societats no admeses a cotització es puguin aprofitar dels avantatges de la desmaterialització i dels últims avenços tecnològics realitzats en el mercat de valors espanyol, la Borsa de Barcelona disposa d’un servei informàtic adreçat a les Societats i Agències de Valors designades per les societats emissores, per al portament, tal com es preveu en la normativa vigent, del Registre Comptable mitjançant anotacions en compte, de valors no admesos a negociació en mercat secundari oficial.

AVANTATGES

 • Disponibilitat d’informació exacta, actual i històrica, dels propietaris dels valors.
 • Desaparició dels títols físics amb les reduccions de costs conseqüents.
 • Seguretat tècnica i jurídica en l’acreditació de la propietat.
 • Accés restringit a la informació.
 • Agilitat en la inscripció de les transmissions.
 • Es resol un requisit indispensable per a una sortida posterior a Borsa

 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

 • Accés a la informació en «temps real» - Tant la societat emissora com l’Entitat encarregada del portament del registre comptable disposen d’una connexió informàtica que els facilita informació instantània sobre el registre comptable.
 • Informes complementaris - A més de la informació en temps real indicada en el punt anterior es faciliten nombrosos informes complementaris amb informació relacionada amb el registre (relació d’accionistes en una data, detall d’una inscripció, moviments en un període, etc.).
 • Inscripció immediata de les transmissions - Les operacions comunicades s’anoten al registre el dia de la seva recepció.
 • Detall exhaustiu de cada anotació - Dades d’identificació dels titulars, domicili, descripció de la transmissió registrada, condicions especials dels valors, etc.
 • Control d’operacions financeres - Emissió de certificats de posició per a l’exercici de drets econòmics i polítics.

 

DISPOSICIONS LEGALS

Les disposicions legals que regulen la transformació de valors no admesos a cotització en anotacions en compte són les següents:

 • Article 7 de la Llei 24/1988 del 28 de juliol sobre el Mercat de Valors.
 • Article 45 del Reial Decret 116/92 del 14 de febrer sobre la representació de valors mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d’operacions borsàries

 

SUPORT OPERATIU

El Servei de Compensació i Liquidació d’aquesta Borsa facilita l’ajut necessari per a procedir a la transformació en anotacions en compte dels valors no cotitzats, conjuntament amb l’entitat.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021