Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A EMPRESES / Registre d'Accionistes >
Registre d'Accionistes
undefined  

La Borsa de Barcelona disposa d'un sòlid i complet servei informàtic dirigit a les Societats i Agències de Valors membres de la Borsa de Valors de Barcelona designades per les societats emissores per portar el registre d'accionistes de valors representats mitjançant anotacions en compte i admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

AVANTATGES

 • Existència d'importants economies d'escala per l'elevat número de societats emissores que utilitzen aquest registre i que té com a conseqüència l'aplicació d'unes tarifes molt reduïdes per a la seva utilització.
 • Significatius estalvis de costs operatius i de connexió amb els serveis de liquidació.
 • Disponibilitat d'informació exacta, actual i històrica dels titulars dels valors.
 • Actualització automàtica en el registre de les transmissions comunicades.
 • Accés restringit a la informació.
 • Manteniment de la informació durant el temps necessari amb la més estricta seguretat i confidencialitat.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE REGISTRE D'ACCIONISTES

 • Accés a la informació en temps real - Tant la Societat emissora com la Societat o Agència de Valors designada disposen d'una connexió informàtica que els facilita informació instantània del registre d'accionistes.
 • Informes complementaris - A més a més de la informació en temps real indicada en el punt anterior es faciliten múltiples informes complementaris amb informació relacionada amb el registre d'accionistes (relació d'accionistes a una data, detall d'una inscripció, moviments en un període, etc.)
 • Inscripció immediata de les transmissions - Les operacions comunicades per cadascun dels serveis de liquidació d'operacions borsàries s'anoten automàticament el mateix dia de la seva recepció.
 • Detall exhaustiu de cada anotació - Dades d'identificació dels titulars, domicili, descripció de la transmissió registrada, condicions especials del valors, etc.
 • Garantia de la informació - La comunicació de la informació per part dels serveis de liquidació d'operacions borsàries i l'actualització en el registre es fa per mitjans informàtics sense que sigui necessària cap manipulació, la qual cosa garanteix l'exacta inscripció de la transmissions comunicades.

 

DISPOSICIONS LEGALS

Les disposicions legals sobre les quals es basa aquest Servei de Registre d'Accionistes són les següents:

 • Disposició addicional 1.6 del text refós de la Llei de societats anònimes, d’acord amb la qual les entitats encarregades de portar el registre comptable estan obligades a comunicar a la Societat emissora les dades necessàries per a la identificació dels seus accionistes.
 • Art. 22 del Reial decret 116/92, de 14 de febrer, sobre presentació de valors per mitjà d'anotacions en compte i compensació d'operacions borsàries.

 

SUPORT OPERATIU

El Servei de Compensació i Liquidació d'aquesta Borsa facilita l'ajuda necessària per donar d'alta i inscriure els titulars dels valors en el Registre d'Accionistes i, després de la càrrega inicial d'informació, garantir el perfecte manteniment del registre esmentat.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021