Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MEMBRES DE LA BORSA / Serveis a Membres >
Serveis a Membres

La Borsa de Barcelona ofereix als seus Membres una extensa i molt competitiva gamma de Serveis que estan orientats a potenciar l’activitat d’aquests Membres i a proporcionar-los un òptim i eficient accés a tots els Mercats.

Seguidament s’exposen els principals Serveis disponibles, recomenant-se la consulta, para obtenir una informació més detallada sobre el funcionament de cadascun d’ells, de l’apartat següent del menú d’aquest web en el qual es proporciona informació detallada de cadascun d’aquests Serveis.

Infraestructures bàsiques

 • Parquet Electrònic

  És la instal•lació més emblemàtica de la Borsa de Barcelona i en la qual els Membres, en funció de la disponibilitat, poden utilitzar un “box” de contractació equipat amb la més moderna tecnologia que els facilita, des de potents works-stations, l’accés a tots els Mercats globals espanyols i a una gran diversitat de Serveis de front i back-office. L’esmentat “box” també està dotat de avançats sistemes de telefonia, amb pantalles de marcació tàctil i mecanismes d’enregistrament incorporats. Els Membres poden utilitzar, també, la resta de Serveis disponibles en el Parquet Electrònic (Sala d’Actes, Sales de Reunions, Cafeteria, etc.).

 • Centre de Càlcul

  Al marge dels Serveis informàtics generals de tot ordre que el Centre de Càlcul d’aquesta Borsa proporciona, els Membres poden sol•licitar a aquest Centre de Càlcul suport tècnic específic per al tractament i realització d’aquells operacions en les quals actuen d’Entitat Agent (OPA’s, OPV’s, ampliacions de capital, bescanvis, conversions, fusions, etc.), realitzant-se, si fos necessari, els prorratejos o qualsevol altre particularitat prevista en cada operació financera.

Contractació en els Mercats Nacionals i Internacionals

La Borsa de Barcelona facilita el suport tècnic i la formació necessària perquè els seus Membres puguin contractar eficientment en els Mercats següents:

 • Mercat Continu (SIBE).
 • Corro Electrònic.
 • Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX).
 • Mercat Alternatiu Borsari (MAB).
 • Mercat de Warrants.
 • Mercat de Fons Cotitzats (ETFs).
 • Contractació en els Mercats Internacionals.
 • Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat.
 • Mercat de Deute Públic de Catalunya.

Serveis de front-office i de back-office disponibles

Els Membres de la Borsa de Barcelona disposen, així mateix, dels diferents Serveis que s’indiquen a continuació:

 • Routing d’Ordres Visual Trader (VT) amb “interface” automàtic amb la Plataforma tecnològica SIBE Smart que suporta la contractació en el Mercat Continu (SIBE) d’Accions, d’ETFs i de Warrants. El Routing VT també disposa d’“interface” automàtic amb la Plataforma tecnològica que suporta la contractació del Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat, del Mercat de Deute Públic de Catalunya i de les Accions de les SICAVs. El Routing VT permet canalitzar electrònicament les ordres als Mercats esmentats anteriorment i confirmar automàticament les execucions realitzades en aquests Mercats. El Routing VT està també interconnectat amb el Sistema de Gestó de Post-contractació (SGP) i facilita la realització de totes les tasques de post-contractació (agrupació i desglossament de les ordres executades).
 • Serveis d’Informació i de front-office que estan a disposició dels Membres en el Parquet Electrònic (terminals Infobolsa, Reuters, Unired, Radyx, Bloomberg, etc.).
 • Servei de Gestió de Dipòsits (SGD) que gaudeix d’un gran prestigi i d’unes tarifes molt competitives. A través d’aquest Servei la Borsa de Barcelona, en la seva condició d’Entitat Autoritzada, porta, per compte de qualsevol Membre, el registre de detall de les anotacions en compte mantingudes a Iberclear. El SGD permet liquidar totes les operacions realitzades en qualsevol de les quatre Borses espanyoles. Els Membres usuaris del SGD tenen perfectament resoltes totes les tasques vinculades amb el dipòsit i la custòdia dels valors (cobrament de dividends, interessos, primes i targetes d’assistència a Juntes, tramitació d’ampliacions de capital, bescanvis, conversions, splits, OPAs, etc.). El SGD també subministra, amb el logotip corresponent de cada Membre, tota la informació fiscal perquè els clients finals de cada Membre puguin complir amb les seves obligacions tributàries. Totes aquestes funcions i tasques es realitzen per a la totalitat de valors espanyols i per als valors cotitzats en els principals Mercats Internacionals.
 • Servei de Registre d’Accionistes que està a disposició dels Membres perquè puguin desenvolupar aquesta tasca per encàrrec de qualsevol Societat Emissora.
 • Servei de Registre Comptable de Valors no cotitzats que així mateix està a disposició dels Membres perquè puguin desenvolupar eficientment aquesta tasca.
 • Altes Serveis de back-office. Els Membres tenen també a la seva disposició el Servei de Registre d’Operacions, amb els formats i requisits establerts per la CNMV. Així mateix, es presten als Membres altres Serveis de back-office diversos (impressió i ensobrament automàtic de documentació, transmissió d’assentaments contables, informació fiscal, etc.).

Els Membres de la Borsa de Barcelona tenen accés a totes les publicacions que edita aquesta Borsa (Butlletí de Cotització, Butlletí de Conjuntura dels Mercats, etc.) i també poden consultar el fons bibliogràfic i de documentació que està en la Biblioteca del Parquet Electrònic.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2020