Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Altres Serveis de Back Office >
Altres Serveis de Back Office
Otros servicios back oficce  

REGISTRE D'OPERACIONS

La Borsa de Barcelona disposa d’una aplicació informàtica àmplia per a les Societats i Agències de Valors membres de la Borsa de Barcelona per al portament del Registre d’Operacions (fitxers d’ordres, execucions i desglossaments) en els termes establerts en el Reial Decret 629/1993 del 3 de maig i la Circular 3/1993 del 29 de desembre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Les característiques principals d’aquest servei són les següents:

  • Es poden anotar operacions provinents de les Borses de Valors, dels mercats de productes derivats i de valors no admesos en mercat oficial. Aquesta informació s’actualitza des d’un terminal o mitjançant la tramesa d’un fitxer.
  • L’actualització als fitxers d’ordres, execucions i desglossaments de les operacions efectuades a la Borsa de Barcelona és automàtica i s’obté com a subproducte dels processos de publicació des del «Routing-SGO» i de la informació del mercat.
  • El fitxer d’ordres també s’actualitza automàticament amb la informació de les ordres rebudes lligades amb la dipositaria de valors de les entitats adherides que fan servir el SGD de la Borsa de Barcelona.
  • L’usuari disposa de diverses terminals que li permeten accedir en «temps real» als fitxers d’ordres, execucions i desglossaments per incloure noves operacions, consultar-les o modificar-les, si calgués.
  • Aquesta aplicació facilita a les entitats, d’acord amb la informació registrada, els fitxers necessaris que siguin requerits per la CNMV o per la mateixa entitat.

 

SERVEIS OTC PER A VALORS NO COTITZATS

A més del Servei de Registre Comptable de Valors no Cotitzats del qual hi ha un opuscle específic, es facilita el Servei de Publicació d’operacions realitzades sobre aquests valors amb diversos subproductes, com ara impressió de resguards, albarans de venda i altres documents degudament personalitzats, elaboració del suport magnètic corresponent per facilitar la informació d’aquestes operacions a Hisenda, etc.

 

TRANSMISSIONS DE FITXERS

La Societat d’Agències de Valors membres de la Borsa de Barcelona i les entitats adherides als serveis de liquidació d’operacions borsàries poden rebre, per qualsevol dels mitjans informàtics establerts, informació diària lligada a la contractació d’operacions, liquidació, dipositaria de valors i en general aquella que es pugui produir per qualsevol dels serveis que es tinguin contractats amb aquesta Borsa.

 

COMUNICACIONS A HISENDA

La Borsa de Barcelona facilita anualment als seus membres del mercat i a les entitats adherides que fan servir el seu «SGD» la informació següent en els formats establerts per al seu lliurament a l’Administració d’Hisenda.

  • Model 193 per a la declaració dels rendiments del capital mobiliari (Lleis 14/1985 i 18/1991).
  • Model 194 per a la declaració dels rendiments implícits del capital mobiliari (art. 3 de Llei 14/1985 i art. 37 Llei 18/1991).
  • Model 198 per a la declaració de les operacions intervingudes pels fedataris públics i altres intermediaris financers (Llei 14/1985).

 

DOCUMENTACIÓ PERSONALITZADA

La Borsa de Barcelona emet documents personalitzats amb els «logotips» del Membre o Entitat Adherida corresponent per les operacions negociades en aquest mercat (resguards de propietat, albarans de venda, factures d’operacions de compra i venda) i per la gestió dels valors dipositats en el «SGD» (dividends i interessos acreditats, amortitzacions financeres, targetes d’assistència a junta, saldos i valoració de la cartera, factures de despeses, informació fiscal (rendiments, moviments, patrimoni), etc.

 

ENSOBRAMENT I DISTRIBUCIÓ DE CORRESPONDÈNCIA

La Borsa de Barcelona té organitzat un servei d’«ensobrament» automàtic i distribució de correspondència, de documents que s’hagin imprès al Centre de Càlcul de la Borsa, amb motiu de la mateixa activitat de la Borsa de Barcelona, o bé de documentació que provingui de les Societats i Agències de Valors i Borsa que hagin sol•licitat aquest servei. Mitjançant una funció del fitxer de clients del «SGD», l’usuari pot identificar a nivell de client i per a cada document si desitja que s’enviï directament al domicili del client o bé que, en comptes d’això, es lliuri a la mateixa Entitat.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2020